شناسایی رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم هوش تجاری در سازمان های دولتی (مطالعه موردی ادارات امور مالیاتی شهر تهران)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 765

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITCT05_038

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

فرار مالیاتی یکی از دغدغه های مستمر نظام های مالیاتی به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد که با بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات ارتباطات سیستم های هوشمند همچنین ظهور تکنولوژی های نوین، پیشرفت چشمگیری در این حوزه حاصل شده است. در این زمینه کارکرد سیستم هوش تجاری به عنوان یک ابزار موثر در جهت افزایش کارایی اثربخشی تشخیص فرار از پرداخت مالیات در بسیاری از سیستم های مالیاتی در دنیا به اثبات رسیده است. راه اندازی بکارگیری سیستم هوش تجاری نیز همچون سایر سیستم ها، نیازمند بررسی همه جانبه شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی آن می باشد، تا بدینوسیله نقاط قوت ضعف سازمان آشکار کردد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم هوش تجاری به عنوان یک ابزار قدرتمند در جهت دستیابی به اهداف سازمان امور مالیاتی می باشد. پژوهش حاضر از دید هدف، از نوع پژوهش کاربردی از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی پیمایشی بوده به منظور تجزیه تحلیل داده ها، یافته های کتابخانه ای به عنوان ورودی لحاظ شده پس از کسب نظر خبرگان توسط پرسشنامه، عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی هوش تجاری مولفه های آنها وزن گذاری شده سپس این عوامل از طریق تکنیک Promethee مقایسه اولویت بندی می شوند. که برای این منظور از نرم افزار Visual Promethee استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته، عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم هوش تجاری در هشت بعد اصلی استخراج شدند. جهت سنجش این ابعاد مولفه هایی با توجه به ادبیات مستندات موجود استخراج گردید که پس از تایید متخصصان اساتید خبرگان در حوزه هوشمندی کسب کار، 53 مولفه به عنوان مولفه های فرعی استخراج شدند.

نویسندگان

زهرا عبادپور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

علی رجب زاده قطری

دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ساناز نیک قدم حجتی

استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال