ساخت کامپوزیت آلومینیوم/ برنج 30-70 به روش ریخته گری مرکب

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 557

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES12_061

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

روش های زیادی برای تولید مواد دوفلزی وجود دارد. افزایش منافع صنعتی با استفاده از راه های مقرون به صرفه برای تولید قطعاتمرکب منجر به توسعه برخی از روش های اقتصادی مانند ریخته گری مرکب شده است. در این تحقیق ریخته گری مرکبآلومینیوم/برنج 30-70 انجام گردید. هدف ساخت کامپوزیت لایه ای از دو فلز بررسی امکان انجام عملیات نورد سرد بر روی آن بود. برای بررسی های ریزساختاری از محل اتصال دو فلز از میکروسکوپ نوری میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. به منظور بررسی فاز های تشکیل شده از آنالیز پراش پرتو ایکس استفاده گردید. سختی لایه ها از آزمایش میکروسختی ویکرز به دست آمد. همچنین، امکان انجام نورد سرد به عنوان یک فرایند شکل دهی مهم در فرایندهای بعدی بر روی این ماده دوفلزی بررسی شد. در کامپوزیت آلومینیوم/ برنج 30-70، آنالیز عنصری SEM-EDS فاز بین فلزی AlCu, Al(2)Cu ترکیب های Al(5)Zn(7)Cu Al(21)Zn(5)Cu را نشان می داد، در نتایج XRD فازهای CuZn Aluminum Copper Zinc مشاهده شد. میکروسختی ویکرز سختی زیاد فصل مشترک را به دلیل تشکیل ترکیبات بین فلزی نشان داد. نورد سرد به علت کم بودن کارپذیریقطعه ریخته گری به جدایش کامل آلومینیوم از بین فلزی برنج منجر شد.

نویسندگان

ساره سلطانی نژاد

کارشناس ارشد،گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان بلوچستان

قدرت اله رودینی

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان بلوچستان

اسماعیل توحیدلو

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان بلوچستان