بررسی اثر حذف آنیل میانی بر رفتار ناهمسانگردی ورق نورد سرد شده آلیاژ برنج 70/30

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 755

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_046

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

چکیده مقاله:

فرآیندهای شکل دهی نورد گرم و سرد جز مراحل جدا نشدنی در فرآیند تولید محصولات تخت برنجی به شمار میآیند. از مسائل اجتنابناپذیر فرآیند نورد سرد میتوان به جهت دار شدن ریزساختار و خواص مکانیکی و در نتیجه، ناهمسانگردی در محصولات اشاره نمود. ناهمسانگردی بوجود آمده برای محصولات برنج 70 درصد وزنی مس که اغلب تحت فرآیند گودکشی بعدی قرار می گیرد، نامطلوب میباشد. در صنایع تولیدی، جهت دستیابی به حداقل ناهمسانگردی و رسیدن به قابلیت انعطاف لازم، عملیات حرارتیهای آنیل میانی و نهایی روی این دسته از محصولات صورت میپذیرد. در این پژوهش اثر حذف مرحله آنیل میانی در فرایند تولید بر رفتار ناهمسانگردی ورق برنج 70-30 بررسی قرار گرفت. هدف امکان سنجی تسریع فرآیند تولید ورق برنج با حذف یک مرحله آنیل با حصول رفتار ناهمسانگردی و کشش عمیق پذیری مناسب در ورق نورد سرد شده برنج 70-30 بود. در این راستا، در یک نمونه برای فرآیند تولید ورق برنج 70-30 از دو مرحله آنیل میانی با دمای 550 °C و آنیل نهایی با دمای 450 °C استفاده شد. در دو نمونه ی دیگر ورق برنج با حذف یک مرحله آنیل و در نظر گرفتن دماهای 450 °C و 550 °C برای آنیل نهایی تولید شد. تحولات ریزساختاری، سختی، رفتار مکانیکی و تحولات پارامترهای ناهمسانگردی ورق ها ارزیابی شد. نتایج نشان داد با حذف آنیل میانی و انتخاب دمای 450 °C برای آنیل نهایی، می توان به ریزساختار همگن دانه ریز، خواص ناهمسانگردی و کشش عمیق پذیری مطلوب در ورق برنج دست یافت. اگرچه، کمترین ناهمسانگردی صفحه ای در ورق تولید شده با دو مرحله آنیل به دست آمد، اما ورق با یک مرحله آنیل در دمای 450°C مقدار ناهمسانگردی صفحه ای کم و ناهمسانگردی میانگین زیادی نشان داد.

نویسندگان

ساره سلطانی نژاد

دانشجوی دکتری،گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

اسماعیل توحیدلو

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

قدرت اله رودینی

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان