جنون گاوی از دیدگاه بهداشت مواد غذایی بازرسی گوشت

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,464

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THVC16_1273

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

جنون گاوی از دیدگاه بهداشت مواد غذایی بازرسی گوشت آنسفالوپاتی اسفنجی شکل گاو ها بیماری پریونی جنون گاوی دکتر سید امیر علی انوار عضو هیات علمی تمام وقت دستیار تخصصی گروه بهداشت مواد غذایی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی چکیده بیماری جنون گاوی بیماری عصبی کشنده پیشرونده غیر التهابی در گاو است جزو یکی از آنسفالوپاتی اسفنجی شکل قابل انتقال است که در حیوانات اتفاق می افتد موجب تظاهرات دژنرسانس اسفنجی شکل در مغز نخاع است این بیماری مانند سایر بیماریهای آنسفالوپاتی اسفنجی شکل دوره کمون طولانی دارد. اغلب تا سال است اطلاعات کمی در مورد نحوه انتقال از انسان به انسان وجود دارد. از آنجاییکه این بیماری جزو بیماریهایی است که در هنگام بازرسی کشتار گاهی دارای علایم مشخص واضح بالینی که مختص فقط آن باشد نیست نیازمند بررسی های آزمایشگاهی می باشد شاید بتوان گفت که بازرسی های پیش از کشتار در مواردی که در دوره کمون نباشد. روش تشخیص موثر تری است لذا در این پژوهش بررسی انجام شده سعی گردیده است کلیه اطلاعاتی که کمک به معرفی دقیق شناسایی روشهای انتقال مشکلات تشخیصی آن از طرفی عوامل مطروحه درایجاد بیماری نشانه های درمانگاهی بررسی آسیب شناسی- داوری بهداشتی اقدامات کنترلی- آزمایشات پس از کشتار راه کارهای عملی در موارد سر کار داشتن با لاشه های جنون گاوی است نکات هشدار دهنده برای دامداران که می بایست رعایت شود مورد ارزیابی معرفی قرار بگیرد نتایج حاصل از آن می تواند کمک بسیار موثری در آگاهی دامپزشکان حرفه های وابسته به دامپزشکی در تشخیص نماید دیدگاه عملی موثری نسبت به مواجه هبا این بیماری مبارزه پیشگیری از انتقال آن به انسان را ایجاد کند.

نویسندگان

سیدامیرعلی انوار

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

حامد اهری

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی