بررسی پراکندگی پایانه های عصب واگ به روش ایمونوسیتوشیمی در قلب شترمرغ

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 346

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THVC16_1090

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

عملکرد انقباضی در قلب شترمرغ علاوه بر سیستم هدایتی مولد ضربان قلب بطور خودکار، توسط اعصاب قلبی نیز کنترل می شود.عصب دهی قلب توسط سیستم عصبی اتونومیک سمپاتیک- پاراسمپاتیک صورت می گیرد که این عصب رسانی توسط شاخه های قدامی خلفی عصب واگ می باشد. در میان عوامل مهم کنترل اتونومیک قلب، عصب رسانی کلی نرژیک سیستم هدایتی میوکارد قلب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجاییکه کولین استراز به عنوان یک عامل اصلی در شکستن استیل کولین نقش دارد، مشخص کردن غلظت این آنزیم در نواحی مختلف قلب، میزان پراکندگی پایانه های عصب واگ را در آن نواحی مشخص می نماید.جهت این بررسی نمونه هایی از گره سینوسی- دهلیزی گره دهلیزی-بطنی میوکارد دهلیزی بطنی از قلب شترمرغ نر بالغ جدا سازی شده پس از فیکس کردن در محلول کارنووسکی انجام مراحل مختلف شستشو، آبگیری، شفاف سازی تهیه بلاکهای رزینی، گریدهای مربوطه تهیه گردید. سپس گریدها در معرض آنتی سرم محتوی ایمونوگلوبولین اختصاصی آنتی ژن قرار گرفت پس از شستشو با محلول بافر با آنتی گلوبولین نشان دار شده وارد واکنش شد پس از آن با میکروسکوپ الکترونی ترانسمیشن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که گره سینوسی- دهلیزی در قلب شترمرغ میزان بیشتری از کولین استراز را نسبت به گره دهلیزی- بطنی دارد که این نتیجه با عملکرد آغازگری این گرهکاملا در ارتباط است. میزان کولین استراز در بطن راست چپ قلب شترمرغ بسیار اندک بود می توان اینگونه عنوان کرد که وجود مقادیر بسیار بالای سلولهای پورکینژی در این نواحی می تواند نیاز به کولین استراز را کاهش دهد عمل هدایت ایمپالسها را انجام دهد. وجود میزان بیشتری از کولین استرازدر دهلیز راست نسبت به دهلیز چپ دریچه دهلیزی- بطنی راست در قلب شترمرغ علاوه بر اعمال اصلی خود، دارای وظیفه تنظیم پاسخ به آزادسازی استیل کولین است.. این تحقیق نشان داد که انتقال عمل هدایتی قلب بر عهده سلولهای پورکینژی اعصاب وابسته به کولین استراز احتمالاو واکنش بین سلولها اعصاب است.

نویسندگان

پریا پرتو

بخش زیست شناسی دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه،

مینا تجلی

بخش علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

سیدرضا قاضی

بخش علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز