بررسی فقر زنانه در جامعه ایران با توجه به مولفه های عدالت اجتماعی در اسلام

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 371

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JISS-5-1_006

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

هرچند در تفسیر ماهیت و تشخیص مصادیق و معیارهای عدالت اجتماعی دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ اما این مهم هماره از بایسته های مشترک و آرمان های مطلوب جوامع در طول تاریخ بوده است. اهمیت عدالت اجتماعی در اسلام تا بدان جاست که در آیات قرآن تحقق آن به عنوان غایت ارسال رسل معرفی شده است؛ چرا که عدالت، بستر رشد انسانی و اخلاقی فرد و جامعه است و فقدان آن تاثیرات مخربی را بر تمام ساحات زندگی برجای می گذارد. عدالت اقتصادی از مهمترین شاخصه های عدالت اجتماعی است که فقدان آن سبب بروز فقر در قشار جامعه می شود. فقر زنان به معنای افزایش زنان در ترکیب جمعیت فقیر یکی از مسایل پیش روی زنان در کشورهای درحال توسعه و حتی توسعه یافته می باشد که در سال های اخیر رشد بسیاری نیز یافته است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، با ارایه تصویری از پدیده فقر زنانه در ایران و اشاره به اقدامات دولت در پیشگیری و درمان این مسیله، علل و عوامل آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس وضعیت موجود را با توجه به مولفه های عدالت اجتماعی در اسلام مورد سنجش قرار داده و به دنبال آن راه کارهایی برای حل مسیله ارایه گردیده است. بررسی ها، نشان می دهد علی رغم وجود احکام مترقی اسلام، فقر زنانه در جامعه ایران در حال افزایش است که بخش مهمی از آن، ناشی از عدم اجرای عدالت اقتصادی مورد نظر اسلام نسبت به زنان است و نیز با اهدافی که اسلام از طریق اجرای عدالت در پی تحقق آن هاست، منافات دارد.

نویسندگان

نرجس رودگر

عضو هییت علمی جامعه المصطفی العالمیه

راضیه میرعلی ملک

دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان