تحلیل استقلال مقام ناظر بانکی در ایران به عنوان رکن اساسی اصلاح ساختار نظارت بانکی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 428

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACMFEP26_008

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

نقش انکارناپذیر بانک ها در ثبات مالی و ماهیت بسیار متفاوت بانکداری با سایر صنایع در اقتصاد، نظارت دقیق و کارآمد در این حوزه را ضروری می سازد. لازمه نظارت کارآمد، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است چرا که عدم استقلال مقام ناظر موجب بروز پدیده تعارض منافع در امر نظارت شده و نظارت صحیح را مختل می نماید. در ایران مقام ناظر بانکی و مقام سیاست گذار پولی، هر دو در بانک مرکزی تجمیع شده اند. لذا بررسی استقلال مقام ناظر در ایران نیازمند بررسی میزان ابستگی متقابل بانک مرکزی و شبکه بانکی است. ادبیات موضوع نشان می دهد میزان استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی در سه بعد می تواند مورد بررسی قرار گیرد: استقلال ساختاری و سازمانی، استقلال مالی و استقلال نیروی انسانی در بعد ساختاری و سازمانی، نقش شبکه بانکی در انتصاب ارکان مختلف بانک مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد و در بعد مالی، براساس صورت های مالی بانک مرکزی انتفاع یا زیان مقام ناظر از عملکرد سالم یا تخلفات شبکه بانکی تحلیل می شود. ونهایتا در بعد نیروی انسانی ارتباطات مدیران و کارشناسان مقام ناظر (بانک مرکزی) با شبکه بانکی مورد بررسی قرار می گیرد که می تواند از نوع ارتباطات رسمی و غیر رسمی حین خدمت یا ارتباطات پس از بازنشستگی باشد

نویسندگان

سیدعلی روحانی

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس

سیدعباس پرهیزگاری

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی