مروری بر مفاهیم و ضرورت حاکمیت شرکتی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,590

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACLAW01_529

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

چکیده مقاله:

اکنون که سال دوم از پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در ایران می گذرد، به نظر می رسد وقت آن رسیده که نگاهی جدی و اصلاحی به مفاهیم حاکمیت شرکتی افکنده شود، زیرا ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی مناسب به رسیدن به هدف پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی کمک خواهد کرد. پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منجر به ایجاد مزایا و سودمندی برای سرمایه گذاران و عرضه کنندگان منابع اقتصادی می گردد. از جمله آن مزایا باعث افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و بالا رفتن کیفیت آن می شود و به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های آگاهانه کمک می کند. حاکمیت شرکتی مناسب، به کارایی عملکرد شرکت ها و دسترسی بیشتر به سرمایه، کاهش ریسک، افزایش پاسخگویی و شفافیت در برابر سرمایه گذاران می انجامد و نیز ابزار مناسبی برای توسعه شرکت ها می باشد، زیرا افزایش دسترسی به سرمایه به سرمایه گذاری بیشتر، رشد اقتصادی و پدید آمدن فرصت های شغلی منجر می شود. حاکمیت شرکتی کمک می کند تا بین ذینفعان شرکت، سهامداران، مدیریت، مشتریان و تامین کنندگان تعادل ایجاد شود.حاکمیت شرکتی تمام حوزه های مدیریتی مانند کنترل داخلی و ارزیابی عملکرد را نیز شامل می شود. این مقاله بر مفاهیم حاکمیت شرکتی، چارچوب نظری آن، اصول حاکمیت شرکتی، عوامل تاثیرگذار بر حاکمیت شرکتی یک کشور، سیستم های حاکمیت شرکتی، تاثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی و بر گسترش بازار سرمایه و در نهایت وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران مرور می کند و سعی در بازشناسی اهمیت آن همزمان با استانداردسازی گزارشگری مالی در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ایجاد فضای رقابتی و رشد بازار سرمایه و اقتصاد دارد.

نویسندگان

حیدر الربیعی

دانشگاه مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران