شناسایی، ارزیابی و مدیریت تهدیدهای ریسک بازار در جذب سرمایه گذاران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 759

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KAUHEM02_497

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

چکیده مقاله:

ریسک بازار1، هم آن ریسک موقعیتهای تعهدی شرکتها که از تغییرات ناسازگار قیمتهای بازار که به دلیل تغییرات اقتصادی2 و سیاسی ناشی میشود. سرمایه گذاران3 و همچنین سایر بازیگران از آنجایکه سرمایه4 خود را به معرض مخاطره قرار میدهند و ریسک بازار را می پذیرند، ضعف در مدیریت ریسک5 به طور کلی و نداشتن چشم اندازی در مورد ریسک بازار میتواند تاثیری بر سودآوری6 سرمایه گذاری داشته باشد. استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی7 به عنوان مجموعه ای از استانداردهای حسابداری که به علاوه قصد ایجاد زبان مشترک جهانی قابل درک از طرف سرمایهگذاران، به دنبال کاهش شکاف اطلاعاتی و به کمک کردن به سرمایه گذاران در شناسائی فرصتها، تخصیص بهینه منابع و ایجاد اطمینان در مورد حفظ سرمایه آنان میباشد. متاسفانه این مجموعه ای از استانداردها به تنهایی نمیتوانند سرمایه گذاران را جذب کنند و مانع از بین رفتن سرمایه آنان شود. عواملی دیگری نیز وجود دارد که باید به آنها توجه کرد، در این مقاله به یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر جذب سرمایه گذاران8 و نگهداری سرمایه آنان مورد بحث و بررسی خواهد گرفت. به آن عامل مدیریت ریسک بازار سرمایه میباشد.

نویسندگان

حیدر الربیعی

دانشگاه مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران