محاسبه سطح مقطع پراکندگی برهمکنش های (فرمول درمتن مقاله)

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 644

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-6-1_003

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

ما ضمن مطالعه فرآیندهای ممکن گسیل نوترینو از ستاره های نوترونی، سطح مقطع برهمکنش (فرمول درمتن مقاله)را به صورت تحلیلی در ناحیه Me < E < Aqr محاسبه کرده ایم. همچنین با فرض ناجابه جا بودن فضا، سطح مقطع پراکندگی(فرمول درمتن مقاله) را نیز به دست آوردیم. نتایج به دست آمده در مقایسه با سطح مقطع برهمکنش های(فرمول درمتن مقاله) در فضای جابه جایی می تواند بسیار مهم باشد. به عنوان مثال، مشاهده میشود که در بازه GeV 300 – 100 = Λ، سطح مقطع برهمکنش(فرمول درمتن مقاله)در فضای ناجابه جایی در مقایسه با مورد مشابه اش در فضای معمولی بزرگتر و یا هم مرتبه است

کلیدواژه ها:

برهمکنش فوتون – نوترینو ، فضای ناجابه جایی ، سطح مقطع پراکندگی

نویسندگان

مریم زینلی

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

منصور حقیقت

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان