آقای دکتر منصور حقیقت

Dr. Mansour Haghighat

گروه فیزیک، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (472279)

5
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی