مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت بدنی در سیستم آموزشی مدارس ایران،ترکیه و کوزوو

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,160

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH02_263

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت بحث تربیت بدنی مدارس می باشد و علی رغم تلاش هایی که در سال های گذشته در ساختار آموزشی تربیت بدنی مدارس کشور رخ داده است هنوز تربیت بدنی مدارس با شرایط مطلوب فاصله دارد. یکی از راهکارهایی که می تواند به بهبود این وضعیت کمک نماید بررسی نحوه آموزش تربیت بدنی در سیستم های آموزشی کشور ها ی مختلف می باشد در همین راستا این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی آموزش تربیت بدنی دوره های ابتدایی و متوسطه در ایران ،ترکیه و کوزوو انجام گرفت.روش کار: تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی و مقایسه ای اجرا شده است.جامعه مورد مطالعه در این تحقیق برنامه درسی تربیت بدنی سه کشور ایران،ترکیه و کوزوو بود.در این تحقیق از نمونه گیری در دسترس استفاده شد به این معنی که مطالعات گذشته موجود که محقق به آن ها دست پیدا کرد در تجزیه و تحلیل نهایی وارد گردیدند که از سه منبع اسناد کتابخانه ای،جست و جو در اینترنت و چک لیست گردآوری شده اند.یافته ها: محتوای برنامه های آموزشی در ایران و کوزوو از طریق وزارت آموزش و پرورش ارایه می شود در حالی که در ترکیه این برنامه ها گسترده تر و بر پایه یک برنامه آموزشی مدرن می باشند. همچنین در ترکیه برنامه ها ی درسی انعطاف پذیری بیشتری دارند که باعث می شود معلمان در شرایط مختلف قدرت نفوذ و تغیرات داشته باشند و برنامه درسی در کوزوو به صورت سالیانه تدوین می گردد و هرسال مورد بازنگری قرار می گردد در حالی که در ایران این دوره چند ساله است و مقررات خاصی از نظر زمانی ندارد.نتیجه گیری: علی رغم برخی از شباهت ها در برنامه ریزی آموزشی و محتوای برنامه درسی ، کشورهای مورد مطالعه دارای تفاوت های قابل بررسی در شیوه آموزش درس تربیت بدنی در سیستم آموزشی مدارس بودند.

نویسندگان

کوروش قهرمان تبریزی

دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

اسماعیل شریفیان

دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

محمد جهانشاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران