بررسی و تحلیل ریاضی پارامترهای بهینه سازی شبکه توزیع و انتقال آب مطابق با الگوریتم ژنتیک

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 554

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DTUCONF01_136

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

با توجه به رشد شهرها و گسترش شهرک ها و افزایش تعداد آبران مسلما0 شبکه های توزیع آب هم متناسب با نیاز,باید گسترده و بهینه شوند تا بتوانند فشار مطلوب را در گره ها برآورده کنند.در زندگی مدرن امروزی سیستم های توزیع و انتقال آب شهری نقش تاثیرگذاری بر حفظ استانداردهای مورد نیاز برای یک زندگی مطلوب را دارند.از آنجایی که الگوریتم ژنتیک در حل مسایل متنوع منابع آب بطور موثری از حل مسایل چند محدودیتی با فضای بزرگ برمیآید و ضمن توانایی دستیابی به جواب بهینه مطلق، قادر است در شرایط مختلف مجموعه ای از جوابهای قابل قبول را به عنوان گزینه های پیش رو در اختیار قرار دهد.در این تحقیق ابتدا به الگوریتم ژنتیک و کاربردهایش در شبکه آبرسانی پرداخته شده و سپس به تحلیل ریاضی بهینه سازی پارامترهایی چون کالیبراسیون ,مدیریت مصرف به وسیله FCVها, مصرف کلر, بهینه سازی کلی دو معیاره پرداخته شده.

نویسندگان

سینا زمانی

گروه آب و فاضلاب، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران

محمدمهدی یعقوبی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک خاک