روش داده کاوی در تحلیل و آنالیز شبکه های اجتماعی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 622

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECCONF05_028

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

شبکه های اجتماعی، شبکهای متشکل از افراد و گروها و ارتباطات بین آنها است. افراد و گروه های عضو آن نود و گره های را تشکیل میدهند و وابستگیهای بین این افراد مانند دوستی، خویشاوندی، تجارت، علایق مشترک و غیره یال های بین نودها را تشکیل میدهند. با بیشتر شدن نودها و یال های بین آنها شبکه هم پیچیده تر می شود و تحلیل چنین شبکه هایی با روش های داده کاوی سنتی امکان پذیر نیست.مهمترین ویژگی داده های شبکه های اجتماعی ارتباط و پیوندی1 است که میان موجودیت های آنها برقرار است. با روش های سنتی امکان تحلیل چنین داده هایی را نداریم و نیاز به روش هایی جدید برای تحلیل این داده ها داریم. نرم افزارهای تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی جهت شناسایی، تجزیه و تحلیل، تجسم و شبیه سازی نودها و یالها از انواع مختلف داده های ورودی (رابطه ای و غیر رابطه ای)، از جمله مدل های ریاضی شبکه های اجتماعی است . در این مقاله ابتدا به تعریف و بررسی تاریخچه شبکه های اجتماعی پرداخته ایم و سپس در ادامه به تحلیل این شبکه ها با استفاده از نرم افزار UCINET پرداخته ایم.

کلیدواژه ها:

شبکه های اجتماعی2 ، آنالیز داده های اجتماعی3 ، کاوش شبکه اجتماعی4

نویسندگان

فهیمه باطنی

دانشگاه اصفهان