تشخیص حملات قلبی با به کارگیری یک مدل مبتنی بر الگوریتم ژنتیک ویادگیر جمعی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 471

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECCONF05_003

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

امروزه بیماری قلبی بسیار معمول و یکی از دلایل اصلی مرگ و میر بهشمار میرود. بههمین علت تشخیص درست و بهموقع این بیماری بسیار مهم است. روشهای تشخیصی و درمانی این بیماری عوارض جانبی زیاد و پرهزینهای دارد. بنابراین محققان به دنبال روشهای ارزان و با دقت بالا برای تشخیص این بیماری هستند. مقاله حاضر با هدف شناسایی الگویی برای تشخیص روش درمان بیماری قلبی صورت گرفته است. در این مقاله برای تشخیص بیماری قلبی، از روشهای یادگیری جمعی استفاده گردیده است تا بتوان مدلی خودکار ارایه نمود که با استفاده از تکنیکهای مختلف و با استفاده از یادگیری مدل، بیماری قلبی را شناسایی نماید. روشهای جمعی، بسیار مناسب برای تشخیص و پیش بینی بیماری میباشند زیرا این مدلها قادر هستند، هر فعالیتی که در یک سیستم (قلب) رخ میدهد را در سطوح چند انتزاعی قابل مشاهده نمایند و اطلاعات مرتبط را میتواند از منابع اطلاعاتی چندگانه جمعآوری نماید. روش تحقیق بر اساس تحلیلهای آماری جهت برسی میزان صحت و درستی نتایج و میزان اتکاپذیری آنها صورت گرفته است. در این مرحله به کمک تکنیکها و آزمایشهای آماری نشان دادهایم که عملکرد الگوریتم طراحیشده با رایگیری وزنی پیشنهادی بر اساس الگوریتم ژنتیک نسبت به دیگر روشهای مشابه بهتر میباشد.

نویسندگان

محدثه منصوری

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

مرضیه دادور

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر