گزارش تحلیلی از رساله تعالیق المنطق ابن سینا

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 368

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_APMN-12-40_007

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1397

چکیده مقاله:

از شیخ الرییس ابوعلی سینا رسایلی در منطق به ثبت رسیده که تاکنون بهصورت نسخ خطی باقی مانده است و بعضا انتساب آنها به وی نیز محل تردید است.بررسی و تحلیل این آثار و مقایسه آن با آثار محرز الانتساب ابن سینا در مشخصکردن میزان احتمال انتساب این آثار و همچنین استقصای حداکثری نظرات وی در اینزمینه ضروری است. پژوهش در این راستا علاوه بر ضرورت های ذکر شده موجبتصحیح فهرست های مربوط به آثار شیخ و گاه یافتن نسخی ثبت نشده می شود. یکیاز این رسایل الاشاره الی علم المنطق است که در این مجال مورد تصحیح و تحلیل قرار گرفت. این رساله چنان چه از نامش پیداست به برخی از مسایل منطقی اشاره مختصر و گذرا دارد.مسایل مطرح شده در این تعالیق کوتاه، شامل چیستی منطق و فایده آن، مقولاتعشر، اقسام قیاس، حد جنس، حد نطق، مقول در جواب ای ، قیاس مختلطه، انواع محمول و محمول براهین است که بوعلی نظرات انتقادی خود را در مورد آنچه پیشتر درباره برخی از این موارد آمده بیان می دارد.

نویسندگان

زینب برخورداری

دانشجوی دکتری گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

نجفقلی حبیبی

دانشیار دانشگاه تهران