مطالعه اثر کاربرد کمپوست بر غلظت عناصر سنگین درخاک و گیاه اسفناج

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 375

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SMSER03_180

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

پسماندهای آلی خصوصا کمپوست و کود دامی در مقایسه با کودهای شیمیایی دارای مقادیر زیادی از مواد آلی هستند و می توان به عنوان منابع غنی از عناصر غذایی بکار برده شوند. نکته مهم در مورد مصرف کمپوست آلی امکان وجود فلزات سنگین در خاک و محصولات کشاورزی است.به منظور بررسی اثر کمپوست آلی بر غلظت عناصر سنگین منگنز، مس و روی در خاک و گیاه اسفناج آزمایشی با کمپوست آلی در سه سطح صفر، 15 و 30 تن در گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که کمپوست آلی، موجب افزایش معنی دار فراهمی عناصر منگنز، مس و روی در خاک شد. همچنین غلظت این عناصر در گیاهان کشت شده در تیمارهای حاوی کمپوست نسبت به خاک شاهد بیشتر بود. بین مقادیر جذب شده منگنز، مس و روی در سطوح 15 و 30 تن در هکتار اختلاف معنی داری مشاهده نشد، هرچند افزایش جذب در هر دو سطح کمپوست نسبت به خاک شاهد دیده شد.

نویسندگان

هاجر مریخ پور

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، همدان

سیده بهاره عظیمی

گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط زیست