زمین شناسی و کانی شناسی کانسار آهن معدن جو، شرق سنگان، خواف

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,238

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CISEG10_083

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

کانسارآهن معدن جو یکی از آنومالی های شرقی مجتمع معدنی سنگ آهن سنگان خواف در جنوب شرق مشهد است. این منطقه شامل توالی های شیلی و ماسه سنگی ژوراسیک، سنگ آهک های میکرواسپارایتی، مادستون کربناتی و واحدهای اسکارنی (ژوراسیک بالایی-کرتاسه پایینی) می باشد. اسکارن معدن جو بر اساس همیافتی کانی شناسی نمونه های سطحی و زیرسطحی به 9 منطقه اسکارنی تقسیم می گردد: پیروکسن+ گارنت اسکارن، پیروکسن اسکارن، گارنت اسکارن، پیروکسن+ ولاستونیت±مگنتیت اسکارن، پیروکسن+ فلوگوپیت اسکارن، ترمولیت+ اکتینولیت+ فلوگوپیت اسکارن، اپیدوت اسکارن، مگنتیت اسکارن، و موسکویت+ سریسیت+ کلسیت+ اپیدوت+ کلریت+ کوارتز اسکارن تفکیک شده اند. کانه زایی اکسیدی و سولفیدی در دو مرحله همراه با فازهای کانیایی پیشرونده و پسرونده در منطقه رخ داده است. مگنتیت کانه اصلی آهن در اسکارن معدن جو است و به شکل های توده ای، پراکنده، و رگه-رگچه ای مشاهده می گردد و با مقادیر کمتری پیریت، کالکوپیریت و پیروتیت همراهی می شود. همیافتی کانیایی و وجود کانی هایی از قبیل فلوگوپیت دلیلی بر منیزیمی بودن اسکارن منطقه دارد. در محدوده کانسار آهن معدن جو اثری از توده های نفوذی مشاهده نمی شود، اما وجود کانی های سیلیکاتی دما بالا شاهدی بر فعالیت توده نفوذی در عمق است.

نویسندگان

مریم فتوت جامی

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود

مسعود علی پوراصل

دکتری زمین شناسی اقتصادی، عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین

عباس گل محمدی

دکتری زمین شناسی اقتصادی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور