بررسی توان ارزیابی عملکرد در راستای اهداف بودجه در شهرداری کلان شهر اهواز در تغییر روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

357

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS01_113

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

بخش عمومی می بایست در قبال اعمال و ارایه توضیح به شهروندان و نهادهای نظارتی پاسخگو باشد. گزارشگری مالی در انجام این مهم نقش بسزایی دارد. در سال های اخیر بحث استفاده از حسابداری تعهدی در بخش های عمومی مشابه بخش خصوصی مطرح گردیده است زیرا با حسابداری تعهدی اثرگذاری بر کارایی مدیریت عمومی حداکثر می گردد و اهداف با کمترین هزینه برای جامعه قابل دستیابی خواهد بود. سیستم حسابداری شهرداری اهواز از زمان تاسیس تاکنون برگرفته از نظام مالی و آیین نامه مالی شهرداری ها به صورتنقدی است و تهیه و ارایه فهرست حساب ها بر اساس سرفصل های استاندارد و منطبق با اصول موردقبول حسابداری اولین قدم در استقرار مبنای تعهدی حسابداری در شهرداری ها می باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تغییر روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی بر ارزیابی عملکرد در شهرداری کلان شهر اهواز می باشد. این تحقیق در شهرداری و تمام مناطق هشتگانه اهواز در بازه زمانی فروردین الی خردادماه سال 1397 انجام گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که برقرارى حسابدارى تعهدى، توان ارزیابی عملکرد در راستایاهداف بودجه در شهرداری کلان شهر اهواز را بهبود می بخشد.

نویسندگان

حمیدرضازنگنه
حمیدرضا زنگنه

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خلیج فارس

محسنصالحی نیا
محسن صالحی نیا

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خلیج فارس