بررسی توان فنی جهت پیاده سازی حسابداری تعهدی در شهرداری کلان شهر اهواز

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

395

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS01_114

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

شهرداری اهواز ازجمله موسساتی هستند که با مجوز وزارت کشور و با توجه به قوانین شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و نیز قانون شهرداری اداره می شوند. سیستم حسابداری شهرداری اهواز از زمان تاسیس تاکنون برگرفته از نظام مالی و آیین نامه مالی شهرداری ها به صورت نقدی می باشد و تهیه و ارایه فهرست حساب ها بر اساس سرفصل های استاندارد و منطبق با اصول موردقبول حسابداری اولین قدم در استقرار مبنای تعهدی حسابداری در شهرداری ها است. حرکت به سمت حسابداری تعهدی، در شهرداری ها، دستیابی به کلیه هزینه های ارایه خدمات را در هرسال ممکن می سازد. این پژوهش به بررسی توانایی فنی موردنیاز جهت پیاده سازی حسابداری تعهدی در شهرداری اهواز می پردازد. این تحقیق در بازه فروردین تا خردادماه سال 1397 و بامطالعه جامعه آماری 70 نفره متشکل از روسای حسابداری، میزان و کارشناسان مالی، بودجه و درآمد شهرداری و مناطق هشتگانه است. به وسیله پرسشنامه پنج گزینه ای طیف لیکرت و با انتخاب نمون های به حجم 60 نفر توان فنی این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفت. ازنظر فنی، توان لازم جهت پیاده سازی حسابدارىتعهدى در شهرداری اهواز وجود نخواهد داشت.

نویسندگان

حمیدرضازنگنه
حمیدرضا زنگنه

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خلیج فارس

محسنصالحی نیا
محسن صالحی نیا

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خلیج فارس