نقش مایه طاووس در دست بافته های گلیمی اقوام شاهسون و قشقایی

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 515

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GOLJAM-7-20_002

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1397

چکیده مقاله:

نقش مایه طاووس یکی از برجسته ترین نگاره های جانوری است که به صورت انتزاعی و هندسی در گلیم بافته های عشایری به ویژه اقوام شاهسون و قشقایی به وفور دیده میشود. تنوع نقش این پرنده در دستبافته های گلیمی دوقوم نام برده، انگیزه ای شد تا این نگاره از زوایای مختلفی همچون نقش، رنگ و فرم شناسایی، معرفی، طبقهبندی و سپس بررسی و تحلیل شود. لذا این مقاله در پی پاسخ دادن به سوالات زیر است: مهمترین وجه اشتراک و افتراق نقشمایه طاووس در دستبافته های دو قوم شاهسون و قشقایی کداماند و تنوع فرمی این نقش در دستبافته های کدام قوم بیشتر است فرضیه مورد نظر حاکی از این نکته است که طاووس بافته شده در گلیم بافته های قشقایی نسبت به دست بافته های ایل شاهسون از تنوع فرمی و رنگی بیشتری برخوردار است. از مهمترین اهداف این تحقیق علاوه بر جمع آوری و طراحی انواع نگاره های طاووس در دست بافته های دو قوم و نمایش آنها درجداول جداگانه، بررسی و تحلیل انواع آن و تاثیر و تاثرپذیریشان از یکدیگر بوده است. روش تحقیق در این پژوهش علاوه بر مطالعات میدانی (به خصوص یافتن انواع نگاره های طاووس) و کتابخانه ای، از نوع توصیفی- تحلیلی است. کاربرد نمادین برخی از نقشمایه ها مانند ستاره هشتپر بافته شده بر بال طاووسها، همنشینی آن با نقش مایه های چخماق، شانه و بز در جهت تبیین پدیده های جوی (به ویژه باران) از دورانهای پیش از تاریخ در ایران و بین النهرین و طاووس های دو سر شاخص ایل شاهسون که در اثر کوچ و سایر مراوداتها در گلیمهای قشقایی و ایلات عرب خمسه نظیر عرب جنی مشاهده میشود، از مهمترین یافته های این پژوهش به شمار می آید.

کلیدواژه ها:

طاووس ، دس تبافت ه هاى گلیمى ، فرم و رنگ ، اقوام قشقایی ، شاهسون

نویسندگان

افسانه قانی

دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان