سنجش میزان انتشار دی اکسید کربن توسط بخش های مختلف تولیدی و خانوارها ناشی از مصرف انرژی در ایران رویکرد داده - ستانده زیست محیطی)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 497

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EENR-1-1_001

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1397

چکیده مقاله:

خانوارها به طور مستقیم و غیر مستقیم در انتشار آلاینده ها نقش دارند؛ نقش مستقیم آنها ناشی از مصرف نهایی انرژی و نقش غیر مستقیم مربوط به مصرف کالاهایی است که در فرآیند تولیدشان از انواع انرژی به عنوان نهاده واسطه استفاده شده است. هدف اصلی مقاله سنجش میزان انتشار آلاینده دی اکسید کربن ناشی از مصرف انواع حامل های انرژی توسط خانوارها در ایران است. سنجش در چارچوب مدل داده - ستانده بسط یافته زیست محیطی با تفکیک واردات صورت گرفته است. به همین منظور در بخش تجربی از جدول بهنگام شده داده - ستانده 1390، مرکز پژوهش های مجلس و ادغام آن با 27 بخش اقتصادی استفاده شده است. با توجه به اینکه آلایندگی منشا داخلی دارد، ابتدا جدول داده - ستانده داخلی و سپس میزان مصرف انواع انرژی و دی اکسید کربن ناشی از آن برای بخش های اقتصادی و خانوارها به تفکیک محاسبه و بستر تهیه مدل داده - ستانده بسط یافته زیست محیطی فراهم شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، سهم خانوارها از انتشار آلاینده CO به طور مستقیم 41 درصد و به صورت غیر مستقیم 29 درصد است. همچنین سهم فعالیت های اقتصادی در انتشار آلاینده CO2 به طور مستقیم 59 درصد و به صورت غیر مستقیم 71 درصد است.

کلیدواژه ها:

دی اکسید کربن ، بخش های اقتصادی ، خانوارها ، داده - ستانده زیست محیطی

نویسندگان

فاطمه بزازان

دانشیارگروه اقتصاددانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)

ندا خسروانی

دانشجوی کارشناسی ارشدرشته اقتصادانرژی دانشگاه الزهرا(س)