مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان ران معلولان ورزشکار و غیرورزشکار

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 451

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMJ-3-10_007

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

فقر حرکتی، از عوامل تسهیل کننده، پوکی استخوان در سالمندان و معلولان است. هدفپژوهش حاضر، مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان ران معلولان شناگر و والیبالنشسته با معلولان غیرورزشکار است. 10 معلول شناگر (میانگین سنی 1/08±37 سال، قد 1/33±174 سانتی متر، وزن 1/08±80 کیلوگرم)، 10 معلول والیبال نشسته (میانگین سنی 2+36 سال، قد 1/44±176 سانتی متر، وزن 1/05±79 کیلوگرم) با 7 سال سابقه حضور در تیم های باشگاهی و ملی ایران، و 10 معلول غیرورزشکار (میانگین سنی 1/09±38 سال، قد 1/08±175 سانتی متر، وزن 1/33±81 کیلوگرم) انتخاب و تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان ران آنها با استفاده از روش DEXA اندازه گیری شد. با روش تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون توکی، مقایسه سه گروه انجام گرفت و نتایج نشان داد که تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان ران معلولان والیبال نشسته از معلولان شناگر (به ترتیب با p<0/03 و p<0/04) و غیر ورزشکار (به ترتیب با P<0/04 و P<0/02) بیشتر بود. از طرف دیگر، هم تراکم (p<0/01 و هم محتوای (p<0/03) مواد معدنی استخوان ران معلولان شناگر از معلولان غیر ورزشکار (به ترتیب با p<0/01 و p<0/03 بیشتر بود. در کل می توان گفت پرداختن به ورزش در شرایط معلولیت، پوکی استخوان را کنترل می کند و هر چند این مزیت در صورت پرداختن به والیبال نشسته، از شنا مشهودتر است، شنا نیز معلولان را از پوکی استخوانمصون نگه می دارد.

کلیدواژه ها:

تراکم مواد معدنی استخوان ران ، محتوای مواد معدنی استخوان ران ، معلولان ورزشکار

نویسندگان

ابراهیم فولادین

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

محمداسماعیل افضل پور

دانشیار دانشگاه بیرجند

مرضیه ثاقب جو

استادیار دانشگاه بیرجند