خوشه های رسانه ای ( از تجمع محلی صنعت رسانه تا جهانی سازی اقتصاد فرهنگی )

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 313

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSNE-27-2_008

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

از بعد فرهنگی، جهانی شدن بیشتر ناظر بر فشردگی زمان، مکان و پیدایش شرایط جدید برای جامعه جهانی وجهانی شدن فرهنگ است. این بعد از جهانی شدن بر اقتصاد و سیاست تفوق دارد و عمده توجه آن بر روی مشکلاتیمتمرکز است که فرهنگ جهانی با بهره گیری از رسانه های جمعی برای هویت ملی و محلی به وجود می آورد.به واسطه جهانی سازی نخست مراکز فعالیت شهری شکل می گیرد و اکثر شهرها در این روند نقشعمده ای را ایفا می کنند. به بیان دیگر، جهانی سازی روند اضمحلال روابط جغرافیایی نیست؛ بلکه روندیاست که شامل بازسازی و احیای سازمان جغرافیایی اقتصاد و روابط اجتماعی می شود . جهانی سازی درمکان های خاص رخ می دهد. بر این اساس شهرهای بین المللی، مکان هایی را برای قوی ترین و موثرترینشرکت ها در بخش رسانه فراهم می کنند و به عنوان مراکز صنعت فرهنگی عمل می کنند. از این رو، خوشهرسانه ای یک جامعه است که در آن کار، مسکن و اوقات فراغت همزیستی حقیقی دارند، ارزش افزوده ازطریق ادغام اطلاعات با فناوری و فرهنگ ایجاد می شود. این اتفاق حاصل تلفیق امکانات فرهنگی، خدماتاداری، خدمات برای تولید، دانشگاه ها، آزمایشگاه ها و شرکت های تجاری دارای جمعیت متمرکز و صاحبتکنولوژی است. این مقاله با توصیف ویژگی ها و ابعاد خوشه های رسانه ای به تبیین جایگاه آنها در جهتتوسعه صنعت رسانه ها و اثرگذاری آن در رشد اقتصادی دانش محور اشاره دارد. همچنین با اشاره به ماهیتخوشه های رسانه ای و تفاوت های آنها با سایرخوشه های صنعتی بیان می دارد؛ خوشه های رسانه ای در قالبدرگاه ارتباطی منطقه ای و بین المللی در جهت بسط توسعه فرهنگی و ارتباطات بین المللی می توانند نقشبسزایی ایفا کنند.

نویسندگان

احسان پوری

دکتری مدیریت رسانه