شناسایی معیارهای موثر در انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی با استفاده از روش PROMETHEE فازی

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

483

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEAU01_033

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

انتخاب پیمانکار مناسب در پروژه های عمرانی به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از تاخیر اتمام پروژه ضرورتی انکارناپذیر است. هدف پژوهش حاضر این است که با توجه به قابلیت های مدل های تصمیم گیری چندمعیاره، از جمله روش PROMETHEE معیارهای موثر در انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی شناسایی شوند. بدین منظور ابتدا معیارها و زیرمعیارهای مهم با استفاده از نظرات 384 نفر از خبرگان و کارشناسان پروژه های عمرانی کلانشهر تهران لیست شد و 12 زیرمعیار در قالب 6 معیار تعریف گردید. سپس رتبه بندی مدیریت ریسک شرکت کننده و انتخاب کارفرمای اصلح با استفاده از روش PROMETHEE فازی انجام شد. نتایج نشان داد که کارفرمایی که جریان خارج رتبه ای خالص بیشتری دارد، دارای اولویت بیشتری نسبت به بقیه می باشد. همچنین نتایج به کارا بودن روش PROMETHEE-2 اشاره داشت که پیشنهاد می شود در پروژه های مدیریتی به کار گرفته شود

نویسندگان

زانیارمحمدی تلوار
زانیار محمدی تلوار

گروه مهندسی و مدیریت ساخت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران،

جوادپناهی
جواد پناهی

گروه مهندسی و مدیریت ساخت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران