نحوه استقرار مدیریت دانش درسازمان های نظامی (نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,405

فایل این مقاله در 52 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF02_074

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

مدیریت دانش، یکی از عوامل حیاتی موفقیت در سازمان های امروزی محسوب می شود. سودمندی پروژه مدیریت دانش بستگی زیادی به هماهنگی موفق موضوعاتی مثل فرهنگ سازمان، فرآیند دانشی، مدیریت منابع انسانی و فناوری اطلاعات دارد. این تحقیق از بعد هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. بررسی وضعیت شاخص های ساختار، فرهنگ، فناوری، منابع انسانی و فرآیندهای دانشی در نزاجا برای استقرار مدیریت دانش، با تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته است و بر اساس آزمون فریدمن (بالاترین میانگین)، اولویت بندی شده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان پایور دانشی ستاد فرماندهی نزاجا می باشد. در پایان چرخه مدیریت دانش برای سازمان های نظامی دفاعی مانند نزاجا بومی شده است. پس از تحلیل، وضعیت فن آوری در نزاجا برای استقرار مدیریت دانش مناسب ارزیابی شده و شاخصهای ساختار و فرآیند دانشی و منابع انسانی و فرهنگ در اولویت های بعدی قرار می گیرند.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش ، سازمان های نظامی ، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلمی ایران

نویسندگان

مهدی رحیمی

کارشناس امور نظامی- دفاعی

ایوب جلیلی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک) دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه