بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور در حوزه آبخیز سیمینه رود

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 475

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCCDCE04_443

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

آگاهی از نوع استفاده از اراضی و تغییرات آن در طی زمان از موارد مهم در برنامه ریزی است. تحقیق حاضر به منظور تعیین تغییرات کاربری اراضی در حوزه آبخیز سیمینه رود با استفاده از سنجش از دور و GIS انجام گرفته است. برای این منظور از تصاویر چند زمانه سنجنده TM سال 1984، ETM+ سال 2000 و OLI سال2013 استفاده شد و به وسیله نرم افزار ENVI4.7 نقشه های کاربری اراضی تهیه گردید. سپس در محیط نرم افزار GIS مساحت کاربری های مختلف به دست آمد. طبقه بندی تصاویر با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال انجام گرفت. نتایج نشان داد که در طی دوره های مورد بررسی زراعت های دیم و آبی و مناطق مسکونی به شدت در حال افزایش بوده و درمقابل منابع آب و مراتع با کاهش شدیدی مواجه بوده اند. با توجه به نقش رودخانه سیمینه رود در تامین بخش زیادی از آب دریاچه اورمیه با ادامه روند حاضر دریاچه با وضعیت وخیم تری روبرو خواهد شد. همچنین طبقه بندی های انجام گرفته دارای صحت کلی و ضریب کاپای قابل قبول بودند.

نویسندگان

علی رضا دانشی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

مهدی وفاخواه

استادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

مصطفی پناهی

استادیار گروه اقتصاد محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران