تحلیل کاربست منفعت عمومی در طرحهای موفق توسعه شهری (نمونه موردی: طرح بازآفرینی محله ریجنت پارک شهر تورنتو)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 490

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASGC01_072

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

حیات اجتماعی گردآورنده ی علایق، باورها، خواستها و نیازهای متفاوت و گاه متقابلی با یکدیگر می باشد، هنر زیستن در اجتماع و مستحیل شدن در آن، با بالا بردن ظرفیت پذیرش تفاوتها ممکن می گردد و سطح پیشرفتگی یک جامعه با میزان توانایی هدایت انتخابها بر مبنای برآیندی از منافع مردم سنجیده میشود. زیستن در یک اجتماع، همچنین گونهای از منافع را مطرح میسازد تحت عنوان منافع عام، منافعی که رضایت و بهرهمندی را برای همگان یا دست کم اکثریت ممکن میگرداند. اساس و بنیان منافع عمومی را دستیابی به فوایدی که تحقق آن برای هر فرد به طور جداگانه ممکن نیست، میسازد. منفعت عمومی را شاید در لغت بتوان به معنی هر آنچه به عموم مربوط است، در نظر گرفت، اما اینکه چه چیز منفعت عمومی را تشکیل میدهد و چگونه میتوان به آن دست پیدا کرد، پرسشی است جدل برانگیز! این پژوهش در تلاش است تا با تحلیل محتوای طرح بازآفرینی محله ریجنت پارک در شهر تورنتو کانادا به بررسی چگونگی و میزان رعایت منفعت عمومی بپردازد و مهمترین مضامینی را که در تحقق منفعت عمومی در این طرح ایفای نقش کردهاند شناسایی کند.

کلیدواژه ها:

منفعت عمومی ، طرحهای موفق توسعه شهری ، طرح بازآفرینی ریجنت پارک

نویسندگان

حسین طرهانی

کارشناس ارشد ،شهری ریزیبرنامه دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران،

پروین پرتوی

دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران،