استفاده از داده کاوی جهت ارتقا سیستم آموزشی و تاثیر آن بر موفقیت دانشجویان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 566

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DMFCONF03_008

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر داده کاوی به یکی از ابزارهای موثر برای تحلیل داده و سیستم مدیریت دانش تبدیل شده استبه طوری که بسیاری از حوزه ها روش داده کاوی را برای حل مسایلشان اتخاذ کرده اند. استفاده از داده کاوی درآموزش جهت ارتقاء سیستم آموزشی هنوز نسبتا جدید است. این مقاله بر پیش بینی عملکرد استاد و بررسی عواملموثر بر موفقیت دانشجویان جهت بهبود کیفیت سیستم آموزشی تمرکز دارد. مجموعه داده های ارزیابی دانشجویانیاز ترکیه در نظر گرفته شده و کلاسبندهای داده ی مختلفی مانند درخت تصمیم J48، پرسپترون چند لایه، نیوبیز و بهینه سازی متوالی کمینه بر روی این داده ها اجرا شدند. مقایسه ای از چهار کلاسبند برای پیش بینی دقت ویافتن بهترین الگوریتم کلاسبند در میان آنها انجام شده است. نتایج این مطالعه بسیار امیدبخش بوده و دیدگاهدیگری برای ارزیابی عملکرد دانشجویان ارایه می نماید. آن همچنین اهمیت به کارگیری ابزارهای داده کاوی درزمینه ی آموزش را برجسته می نماید. نتایج نشان میدهد که استفاده از روش ارزیابی مشخصه بر روی مجموعهداده، دقت عملکرد پیش بینی را افزایش میدهد.

نویسندگان

محمدرضا عابدی محزون

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه دانشگاه گیلان