آقای محمدرضا عابدی محزون

Mohammadreza Abedi mahzon

رییس سازمان بسیج مهندسین استان گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184040)

9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی