آسیب شناسی و بهسازی لرزه ای مدارس شهرستان هندیجان (مطالعه موردی: دبستان مسلم بن عوسجه)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 434

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARCHITECTUREUR02_184

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله به منظور بررسی آسیب شناسی و بهسازی لرزه ای مدارس شهرستان هندیجان(مطالعه موردی: دبستان مسلم بن عوسجه)که ساخته شده از مصالح بنایی می باشد مورد مطالعه قرار گرفته که با توجه به اهداف پژوهش که بررسی عملکرد لرزه ای بر عملکرد لرزه ای سازه ی با تقویت دیوارها و اعضای سازه ای با سیستم مقاوم سازی با شاتکریت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده ایم، از آنجایی که سازه به صورت تیپ بندی شبیه به هم می باشد بحرانی ترین حالت قسمتی از ساختمان بنایی دبستان مورد مطالعه را که دارای بازشو است به عنوان نمونه انتخاب و سپس با توجه به نقشه های مقاوم سازی ارایه شده از سازمان نوسازی مدارس برای این ساختمان که ابعاد بازشو در دیوارها 1,2 متر در 1,2 متر و همچنین ضخامت شاتکریت 6 سانتیمتر و مقاومت بتن ارایه شده جهت بهسازی با شاتکریت برابر با 30 مگاپاسکال می باشد که در ادامه جهت بررسی موضوع پژوهش با تغییر دادن نسبت ابعاد بازشو به 0,5 و 1,2 و 1,5 و 1,8 برابر با ابعاد بازشو موجود و همچنین تغییر ضخامت شاتکریت از 6 سانتیمتر به 5 و 8 و 10 سانتیمتر و همچنین تغییر مقاومت بتن مورد استفاده جهت بهسازی با شاتکریت از 30 مگاپاسکال به 20 و 40 و 50 مگاپاسکال لقدام به ساخت نمونه ها در نرم افزار آباگوس و سپس اقدام به تجزیه و تحلیل آنها کرده ایم که نتایج بررسی ها حاکی از این است که بیشترین و کمترین تاثیر در تنش و کرنش و همچنین در ظرفیت نیروی برشی و جابجایی به ترتیب استفاده از سیستم مقاومت شاتکریت با تغییر ضخامت شاتکریت که می تواند در رفتار دیواربنایی تاثیر گذار باشد، و تغییر مقدار مقاومت بتن است.درنهایت میتوان نتیجه گرفت که مقاوم سازی سازه های بنایی قدیمی مقرون به صرفه تر از تخریب و جایگزینی با سازه های نو میباشد.

نویسندگان

بابک جعفرزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، واحد بهبهان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بهبهان ، ایران

محمدرضا حسین زاده

گروه عمران(مهندسی عمران) ، واحد بهبهان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بهبهان ، ایران

هادی خدایی

کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه ، موسسه آموزش عالی لیان ، بوشهر، ایران