سیری در معماری بومی بوشهر با رویکرد اصالت مدلی راهکاری در شناسایی عوامل آسایش محیطی در معماری بومی حاشیه خلیج فارس

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 387

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAMU04_115

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

یکی از چالشهایی که طراحان بناهای جدید با آن روبرو هستند، چگونگی رابطه ساختمان و شهر با محیط طبیعی است، بدین منظور ایجاد جریانی فکری منطبق با اصول می تواند راهگشا باشد.تا کنون سنت گرایان و منکران تکنولوژی پاسخهایی به این مساله داده اند که در مقابل پاسخهایی از سوی متجددین دریافت کرده، اما هیچ راهکار میانه ای مورد توافق قرار نگرفته و گاه به ورطه التقاط گرایی افتاده است.در این پژوهش بر آن بودیم که یک راهکار میانه را به محک بگذاریم و ضمن بررسی رویکردهای مختلف نسبت به معماری بومی ،یکی از این رویکردها را در پهنه ی اقلیمی حاشیه خلیج فارس و در شهر بوشهر بررسی نماییم.رویکردهای ارایه شده از پژوهشهای پیشین وام گرفته شده و به عنوان پیش فرض مورد استناد قرار گرفته اند که در بخش منابه و مآخذ به آنها اشاره شده.روش تحقیق علاوه بر مطالعات کتابخانه ای مبتنی بر مشاهدات میدانی تعدادی از بناهای بومی شهر بوشهر بوده است که اسناد و مدارک و کالبد بنا هنوز پا برجا بوده است. در پایان نتایج حاصل از پژوهش مبتنی بر رویکرد اصالت مدلی به عنوان پیشنهاداتی برای طراحان معاصر بیان شده که بی شک قابل باز نگری و بسط خواهد بود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی فضل اللهی

عضو هیات علمی گروه معماری موسسه آموزش عالی لیان بوشهر،