روایت پژوهی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,173

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_187

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

در روایت شناسی که از عمر آن بیش تر از چند دهه نمی گذرد، نظریه پردازان روایت را وسیله ای جهت انتقالدانش و معرفت دانسته و دامنه آن را بسی گسترد ه تر از قبل تعریف کرده اند. این شاخه از پژوهش ادبی ناظر برتحلیل روایت و خصوصا اشکال و انواع راوی و مطالب دیگر است و به عنوان نظریه ای مدرن عمدتا باساختارگرایی اروپایی مرتبط است، هرچند بررسی های قدیمی اشکال و صنایع روایی از دوران بوطیقای ارسطو رانیز از آثار مربوط به علم روایت و روایت پژوهی می توان دانست. در مقاله ی حاضر پس از ارایه ی تعاریفی ازپژوهش ،روایت پژوهی،روش شناسی وقایع حساس ،به نظریه های مربوط به روایت، ماهیت و کارکرد روایت وویژگی و ساختار آن به عنوان یک روش شناسی و تکنیکی برای مطالعه مورد بحث و بررسی قرار دادیم. و درادامه پس از تشریح طرح و راوی به پژوهش روایی و مراحل اجرای آن و نقد و بررسی روش شناسی پرداختیم.

نویسندگان

میرسعید موسوی

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان ، ایران

علیرضا عقیقی

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

حبیب شریف زاده

گروه مدیریت ، دانشکده ستاد فرماندهی ناجا ، واحد تهران ، دانشگاه علوم انتظامی ، تهران ، ایران

میرمرتضی موسوی

گروه حسابداری ، دانشکده علوم انسانی ، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب ، ایران