مطالعه پایداری حرارتی سه سویه گلوکوآمیلاز از با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 482

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNCMB03_118

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

گلوکوآمیلاز یک آنزیم مهم اقتصادی در فرایندهای صنعتی است. پایداری حرارتی این آنزیم در دماهای بالا اهمیت ویژهای در کاربردهای صنعتی دارد. با فهم عوامل موثر در گرمادوستی آنزیم گلوکوآمیلاز میتوان در توسعه سویه هایی با مقاومت گرمایی بالابهره برد. در این مطالعه به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی برای هر کدام از سویه های گلوکوآمیلاز در چهار دمای 300، 350، 400 و 450 کلوین سطح در دسترس حلال قطبی و غیرقطبی و همچنین جذر میانگین مربع انحرافات تغییر مکان سه سویه، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که افزایش دما از 300 به 450 کلوین بیشترین پایداری را در سویه گرمادوست ایجادکرده است.

کلیدواژه ها:

سویه گلوکوآمیلاز ، سطح در دسترس حلال قطبی ، سطح در دسترس حلال غیرقطبی ، پایداری گرمایی ، جذر میانگین مربع انحرافات تغییر مکان ، شبیهسازی دینامیک مولکولی

نویسندگان

آذین مشرف قهفرخی

گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

کریم مهنام

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

حسینعلی رفیعی پور

گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران