بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان آباده

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 382

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MERCONF01_078

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

سازمان های امروزی به راحتی کالاها و مواد اولیه مورد نیاز خود را از سایر سازمانها کشورهای دیگر تامین می کنند و تنها منبعی که به سهولت در شکل ایده آل آن قابل مبادله نیست نیروی انسانی است به طوری که می توان گفت مهمترین سرمایه رقابتی یک کشور نیروی انسانی کارآمد و با استاندارد است. از آنجا که ویژگی های شخصیتی افراد به عنوان عواملی برای تعیین رفتار آنان عمل می کنند. می توان با شناسایی این ویژگی ها برای پیش بینی رفتار چارچوبی به دست آورد. آگاهی از شخصیت افراد می تواند به مدیریت سازمان کمک کند تا افراد واجد شرایط را در پست های مختلف سازمان بگمارد که این کار به نوبه خود باعث خواهد شد جابه جایی کارکنان کاهش و رضایت شغلی آنان افزایش یابد. در این پژوهش با توجه به ضرورت ایجاد شده در خصوص موضوع تحقیق به بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان اباده پرداخته شده است. جامعه اماری ما در این تحقی کلیه کارکنان این سازمان بوده است. برای گرد اوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد 5 عاملی شخصیتی نیو((NEO و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا((MSQ استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی کارکنان با رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص کردید بین تمامی ابعاد ویژگی های شخصیتی کارکنان ( روانرنجوری، برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری، با وجدان بودن) با رضایت شغلی آنان در سازمان تامین اجتماعی شهرستان اباده رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

ویژگی های شخصیتی ، رضایت شغلی ، کارکنان سازمان تامین اجتماعی

نویسندگان

عبدالله مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد دهاقان