رابطه برنامه درسی پنهان با خلاقیت و قابلیت کارآفرینی در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد یزد در سال1396-97

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,309

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENSC01_013

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

کارآفرینی که لازمه ی آن برنامه ریزی در نظام آموزشی و پژوهشی و اجرای برنامه های آن از سطح خانواده، مدرسه تا دانشگاه و سازمان ها است باعث میشود افراد با تخصص و قدرت ابتکار و خلاقیت، فرصت ها و توانمندی ها، اشتغال مولد و درآمدزا ایجاد کنند. هدف پژوهش، تعیین رابطه برنامه درسی پنهان با خلاقیت و قابلیت کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد یزد با روش توصیفی- همبستگی که از بین کلیه دانشجویان کارشناسی تعداد 120نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و روش آماری همبستگی پیرسون به عنوان نمونه انتخاب شدند و سه پرسشنامه:قابلیت های کارآفرینی سالهای قبل، خلاقیت تورنس و پرسشنامه محقق ساخته برنامه درسی پنهان است که در پرسشنامه خلاقیت، مقدارآلفا 719/0، قابلیت کارآفرینی مقدارآلفا 748/0 و برنامه درسی پنهان، مقدارآلفا 731/0 میباشد. نتایج: بین برنامه درسی پنهان با خلاقیت و قابلیت کارآفرینی در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد یزد با مقدار همبستگی متغیر برنامه درسی پنهان با خلاقیت و قابلیت کارآفرینی 608 / 0 با سطح معناداری 0001 /0 است که از خطای مفروض در پژوهش 05 /0 کم تر است و بین دو متغیر خلاقیت و قابلیت کارآفرینی با برنامه درسی پنهان رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

نویسندگان

تقی آقاحسینی

هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و رییس دانشگاه فرهنگیان اصفهان

امراله پارسامهر

هیات علمی ناجا و دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد میمه اصفهان

سمیه فلاح

معلم آموزش ابتدایی ناحیه یک یزد و دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد میمه اصفهان

محدثه فلاح

معلم آموزش ابتدایی ناحیه یک یزد و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد قشم