دستورالعمل سم شناسى کلینیکال پاتولوژى دامپزشکى با تاکید بر صنایع دارویى و بیوتکنولوژى

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 348

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IVSC12_257

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

چکیده مقاله:

هدف این مقاله که توسط کمیته تنظیم مقررات انجمن کلینیکال پاتولوژى دامپزشکى آمریکا بیان شده، این است که بررسى راهنماییهاى نظارتى فعلى (به عنوان مثال، دستورالعملها) و توصیه هاى منتشر شده براى بهترین دستورالعمل هاى سم شناسى کلینیکال پاتولوژى دامپزشکى، به خصوص در صنایع دارویى و بیوتکنولوژى و استفاده از ترکیب تجربه کمیته تنظیم مقررات و انجمن کلینیکال پاتولوژى دامپزشکى آمریکا براى ارایه توصیه هاى به روز شده صورت بگیرد. نقاط بحث شامل (1) ابزار دقیق، اعتبارسنجى و جمع آورى نمونه ها، (2) متغیرهاى روتین آزمایشگاهى ، (3) متغیرهاى سلول شناختى آزمایشگاهى ، (4) تفسیر و گزارش داده ها (از جمله بررسى شباهتها، فواصل مرجع و آمار)، و (5) نقش و مسیولیت کلینیکال پاتولوژیستها و کارکنان آزمایشگاه. مرور و بهبود شیوه هاى فعلى باید در راستاى تدوین مدارک راهنمایى قانونى، تکنولوژى جدید و گسترش درک و کاربرد کلینیکال پاتولوژى باشد. این توصیه ها راهنمایى به روزى را براى تدوین بهترین شیوه هاى سم شناسى کلینیکال پاتولوژى دامپزشکى ارایه میدهد.

نویسندگان

ابراهیم شهروزیان

استادیار سم شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

محسن طاهردوست

دانشجوی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

سیده شقایق زنوززاده

دانشجوی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

محسن گرامی

دانشجوی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان