مقدمه اى بر مرورهاى نظام مند در علوم دامى و دامپزشکى

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 397

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IVSC12_253

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

چکیده مقاله:

مرورهاى نظام مند به طور کیفى با بررسى هاى سنتى به وسیله ى طرح واضح یک سوال مرورى خاص، به کارگیرى روش هایى براى کاهش تعصب در انتخاب و درج مطالعاتى که به سوال مرورى اشاره دارند ( از جمله یک استراتژى جستجو نظام مند و مشخص شده و انتخاب مطالعات بر اساس یک معیار صریح و مطلوب)، ارزیابى خطر تورش در مورد مطالعات انجام شده و خلاصه کردن کیفى نتایج به صورت عینى (به طور مثال از طریق متاآنالیز)، تفاوت دارند. مرور نظام مند به طور گسترده اى براى رسیدگى به مسایل مربوط به خدمات بهداشتى درمانى انسان مورد استفاده قرار گرفته است و به طور فزاینده اى در علم دامپزشکى در حال به کار گیرى است. مرورهاى نظام مند مى تواند براى دامپزشکها و دیگر تصمیم گیرندگان خلاصه ى علمى قابل دفاعى دربارهى وضعیت فعلى دانش مربوط به موضوع، بدون نیاز به این که کاربر نهایى مقدار گستردهاى از تحقیقات اولیه مرتبط با موضوع را مطالعه کند فراهم کند. در این مقاله، ما به مرور و بررسى اصول مرورهاى نظام مند مى پردازیم و بحثى درباره ى کاربرد آن ها ارایه مىکنیم.

نویسندگان

ابراهیم شهروزیان

استادیار کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

سیده شقایق زنوززاده

دانشجوی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

محسن طاهردوست

دانشجوی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

نجمه رضایی

دانشجوی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان