الگوی تدریس خانواده پردازش اطلاعات

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,131

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON11_314

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

خانواده ی الگوها ی پردازش اطلاعات،در پردازش اطلاعات به دانش آموزان کمک می کند و برروش هایی تاکیدمی کنند که از طریق گردآوری اطلاعات و سازمان دهی آن ها ، درک مشکلات و ارایه ی راه حل هایی برای آن ها،توسعه ی مفهوم ها و زبان برای انتقال راه حل ها ، شور و شوق انسان را برای درک جهان افزایش می دهند.هدف این پژوهش بررسی الگوی تدریس خانواده پردازش اطلاعات در رابطه با یادگیری دانش آموزان می باشد دراین تحقیق با استفاده از منابع و اسنادکتابخانه ای به روش توصیفی – تحلیلی به این موضوع پرداخته شده است؛پژوهش های انجام شده نشان می دهد که یادگیری ترکیبی و الگوی تدریس یک طرح کلی یا الگویی است کهدانش آموزان را در امر یادگیری انواع دانش ها، نگرش ها و مهارت ها یاری میدهد. یک الگوی تدریس از یک پشتوانهنظری یا فلسفه برخوردار است و همچنین دربردارنده مراحل ویژه ای از تدریس است که برای دست یابی به نتایجمطلوب طراحی شده است.ما برای قانونمند کردن مطالعات مربوط به منابع مهم الگوها، آنها را براساس محوریادگیری و نیز نوع نگاه نسبت به افراد و چگونگی نوع آموزش آنها، به چهار خانواده تقسیم نموده ایم. این چهارخانواده عبارتند از: پردازش اطلاعات، اجتماعی، شخصی (فردی) و نظام های رفتاری. معیار اصلی در انتخاب الگوهادر هریک از خانواده ها قابلیت کاربرد گسترده آنها در موقعیت های آموزشی بوده است. لذا الگوهای معرفی شده دامنهکاربرد وسیعی دارند و به همت تجربه، چنان صیقل خورده اند که می توان به سهولت و با کارایی مطلوب آنها را درکلاسهای درس و سایر مقاطع آموزش به کار گرفت. در ضمن این الگوها انطباق پذیر نیز هستند. یعنی میتوان آنهارا به تناسب سبک های یادگیری دانش آموزان و مواد درسی آنها تنظیم نمود.

نویسندگان

فروزان ضرابیان

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

کاظم شاه چراغی

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور