مقایسه نقش شهرداری ها در مدیریت شهری ایران با سایر کشورها

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,786

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_1581

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

امروزه مدیریت شهری مسیولیت کنترل و نظارت فعالیت ها، تصمیم گیری ها، سازماندهی و برنامه ریزی در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در محدوده های شهری را بر عهده دارد. شهرداری در کشورهای توسعه یافته با مدیریت شهری مترادف است، این در حالی است که در ایران شهرداری جزیی از مدیریت شهری بوده و هسته اصلی آن محسوب نمیشود. در مقایسه وظایف شهرداری های ایران با برخی کشورهای جهان میتوان گفت که وظایف شهرداری ها در چند دهه اخیر و در سطح کشورهای توسعه یافته روندی فزاینده داشته است. از دلایل آن میتوان به سطح توسعه یافتگی کشورها و استفاده از ظرفیت و مشارکت نهادهای محلی و بخش خصوصی اشاره کرد. از سویی دیگر، دولت ها در کشورهای درحالتوسعه بهویژه ایران، شهرداری ها را به انجام وظایف محدودتری سوق میدهند چرا که در ایران شهرداری ها در محدوده قانونی خود از اختیارات کامل برخوردار نبوده و با دیگر سازمانهای شهری در انجام وظایف خود با ناهماهنگی هایی روبه رو میشوند. همچنین شهرداری ها درزمینه بهره گیری از مشارکت شهروندان و ایجاد درآمد نیز با معضلات جدی روبه رو هستند. بااین وجود، وظایف شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته روزبه روز درزمینه های مختلف کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و غیره افزایش یافته و با اتکا به منابع درآمدی دولتی و بازوهای مشارکتی محلی و بخش خصوصی به انجام آن میپردازند. درحالیکه شهرداری های ایران دارای وظایف و اختیارات محدود بوده و ازلحاظ وابستگی به درآمدهای مالی به دولت، از سایر کشورها متفاوتتر است. در نتیجه مدیریت شهری در ایران فاقد یکپارچگی سازمانی لازم میباشد که عملکرد نامناسب فضاهای شهری و عدم رضایت شهروندان را به همراه داشته است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

قادر احمدی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه ارومیه

نیلوفر پویان

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری،دانشگاه بین الملل قزوین،

سوگند محبوبی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری،دانشگاه ارومیه،