اثر روش های سنتز نانونقره بر ویژگی های کاغذ

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 480

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNTA06_064

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی روش های سنتز نانونقره و اثر آن بر خواص ضدباکتری کاغذهای بهداشتی انجام شد. خمیر الیاف بلند سفید برای ساخت کاغذهای دست ساز با پایه اسمی 60 گرم بر مترمربع استفاده گردید. نانونقره به روش احیاء شیمیایی و با استفاده از دو پیش ماده سدیم بوروهیدرید و تریسدیمسیترات سنتز شد. کاغذها در محلول های حاوی نانوذرات نقره با غلظت 90ppm به مدت 10 ثانیه غوطه ور شدند. به منظور بررسی تشکیل نانوذرات از روش طیف سنجی فرابنفش-مریی UV-vis استفاده گردید. کاغذها از نظر ویژگی های مقاومتی و زیستی در برابر باکتری های اشرشیا کلی (Escherichia coli) و استافیلوکوکوس اوریوس (Staphylococcus aureus) ارزیابی شدند. نتایج آزمون زیستی نشان داد، کاغذهای حاوی نانوذرات نقره اثر ضدباکتری در برابر هر دو باکتری دارند. کاغذهای اصلاح شده با پیش ماده سدیم بوروهیدرید دارای بیشترین اثر ضدباکتری بودند. با افزودن نانونقره به کاغذها، میزان مقاومت های کاغذ روند کاهشی داشت. با توجه به نتایج آزمون های زیستی و مقاومتی، سنتز نانو نقره با استفاده از پیش ماده سدیم بوروهیدرید به عنوان تیمار بهینه تعیین شد.

نویسندگان

سیده مطهره محسنی شکتایی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سید مجید ذبیح زاده

دانشیار، عضو هیات علمی گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مریم قربانی کوکنده

دانشیار، عضو هیات علمی گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پوریا بی پروا

دانشیار، عضو هیات علمی گروه علوم پایه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری