طیف عملگر دیراک ناجابجایی در فضای انتی دسیته ی ناجابجایی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 484

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MATHCO02_043

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

چکیده مقاله:

نحوه ساخت عملگرھای دیراک و کایرالیتی روی AdS2 فازی و جابجایی توضیح داده شده است.در حالت فازی توصیفی از شبھ تعمیم جبر گینسپارگ –ویلسون برای ساخت مدولھ ای تصویری مورد استفاده قرار گرفتھاست.تصویرگرھای متناظر کھ تکانھ زاویھ ای چپ و اسپین را بھ ھم جفت میکنند برای ارایھ تکانھ زاویھ ای کل کمینھ مورد استفاده قرار گرفتھ است. نشان داده شده است کھ شبھ تصویرگرھا و عملگرھای شبھ دیراک و شبھ کایرالیتی در حالت ناجابجایی بھ مشابھ ھای کلاسیک خود در حالت حدی میل میکنند.بھ علاوه نمایش ھای تقلیل ناپذیر یکانی مثبت و گسسته SU1.1 برای ساختن AdS2 فازی مورد استفاده قرار گرفتھ است

نویسندگان

مھدی لطفی زاده

دانشگاه ارومیه گروه فیزیک