اثر زیرلایه عایق بر تابع اتلاف سیلیسین در حضور میدان های الکتریکی و مغناطیسی خارجی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 580

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MATHCO02_041

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

چکیده مقاله:

دراین مقاله اثر زیرلایه عایق را بر تابع اتلاف سیلیسین تحت اعمال میدان های الکتریکی و مغناطیسی خارجی مورد بررسی قرار میدهیم. نخست تابع دی الکتریک دینامیکی را در تقریب فاز تصادفی در دمای صفر بدست میآوریم. سپس توابع اتلاف سیلیسین برروی زیرلایه و بدون زیرلایه را در حضور هر دو میدان اعمالی محاسبه می نماییم. نتایج نشان میدهند که با قراردادن سیلیسین برروی زیرلایه عایق، قطبهای تابع اتلاف (مدهای پلاسمونی) آن در بسامدهای کوچکتری بدست آمده و همچنین پهن شدگی قله تابع اتلاف (میرایی مد) در بردارموج های بزرگتری رخ میدهد.علاوه برآن با افزایش ضریب دی الکتریک زیرلایه عایق، این اثرات قویتر میگردند.

نویسندگان

مریم میرزایی

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران

ترانه وظیفه شناس

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران