محاسبه کارایی با روش چند هدفه DEA_R و محدودیت وزنی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 661

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MATHCO02_044

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

چکیده مقاله:

تحلیل پوششی داده ها DEA یکی از کاربردیترین روش های اندازه گیری کارایی است. مدل DEA-R یکی از مدل هایی می باشد که کارایی واحدها را با توجه به نسبت هر ورودی به خروجی و یا بالعکس اندازه گیری میکند. در این مقاله ابتدا مدل چندهدفه DEA-R با مجموعه مشترک وزن ها با محدودیت های وزنی بررسی می شود. سپس یک مثال عددی جهت بررسی مدل پیشنهادی ارائه میگردد یکی از مزیت های این مدل امکان افزودن محدودیت های وزنی با نظر کارشناس به مساله است

کلیدواژه ها:

تحلیل پوششی داده ها – مجموعه مشترک وزن ها – محدودیت وزنی DEA-R

نویسندگان

نازی شاکریان

گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، مربی، دانشگاه بجنورد

حمیده واحدی

گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور مشهد