پایش و پهنه بندی خشکسالی های آب زیرزمینی دشت بروجن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 563

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCWMSWRM08_029

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

خشکسالی از جمله پدیده های تکرار شونده در هر اقلیمی است که بصورت تدریجی بروز می کند و خسارات آن بخش هایمختلف محیط زیست و زندگی انسان را تحت تاثیر قرار میدهد. ارزیابی و بررسی خشکسالی در برنامه ریزی و اجرای طرح هایمقابله با آن از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از روشهای رایج ارزیابی خشکسالی استفاده از شاخص های خشکسالیمیباشد. یکی از شاخصهای خشکسالی که در سالهای اخیر مورد توجه محقیق قرار گرفته، شاخص منبع آب زیرزمینی(GRI) است. در این مطالعه، وضعیت خشکسالی های آب زیرزمینی دشت بروجن واقع در استان چهارمحال و بختیاری در یک دوره آماری 23 ساله (1364-94) با استفاده از شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI) مورد بررسی قرار گرفت. سپس به منظور نشان دادن تغییرات مکانی خشکسالی هیدروژیولوژیکی از نرم افزار GIS استفاده شد و نقشه های پهنه بندی خشکسالی آنترسیم و تحلیل گردید. نتایج نشان داد به طور کلی دشت بروجن در فاصله زمانی سالهای 1364 تا 1378 با ترسالی هاییمواجه بوده ولی از سال 1378 به بعد دچار خشکسالی پی در پی و شدیدی شده است.

کلیدواژه ها:

خشکسالی ، آب زیرزمینی ، شاخص منبع آب زیرزمینی ، دشت بروجن

نویسندگان

فرزانه اسدی آقبلاغی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهرکرد

رسول میرعباسی نجف آبادی

استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

محمدعلی نصراصفهانی

استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

احمدرضا قاسمی دستگردی

استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد