مرز محور توسعه

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 986

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSCB01_023

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

در تعاریف سنتی مرزهای بین المللی، خطوط فرضی هستند که حد پایانی اعمال حاکمیت حکومتها بر زمین و آسمان را مشخص میسازند. اما در جهان کنونی مرز شروع حاکمیت حکومت ها و خط پیوند دهنده حاکمیت ها میباشد. پدیده مرز، با اشکال، نام ها و کارکردهای مختلف، قدمت بسیاری دارد و در طول تاریخ و بنابر مقتضیات زمان و نیاز جوامع بشری تغییر شکل یافته تا به شکل و مفهوم امروزی درآمده است. امروزه، مرز مهمترین عامل تشخیص و تمایز یک کشور از کشورهای دیگر است. با این حال، کارکرد مرزهای امروزی در حال تغییر میباشد. مرزهایی که در قرن 71م. با کارکرد جداکنندگی کشورها و ملتها ترسیم شده بودند، امروزه در بسیاری از کشورهای جهان رویکرد باز و همگرایانه در پیش گرفته و امکان برقراری روابط مشترک و تبادلات گسترده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... را فراهم ساختهاند. تجربه چنین کشورهایی نشان داده که نگرش باز در اداره مرزهای بینالمللی و افزایش ارتباطات و تعاملات کشور با سایر کشورهای همسایه، نه تنها امنیت ملی را به خطر نمیاندازد، بلکه با ایجاد فضای همکاری و شکل دادن به منافع مشترک میان کشورهای همسایه، موجب افزایش امنیت مرزها و در نتیجه افزایش امنیت ملی کشورها میگردد. این پژوهش، به مطالعه و بررسی توسعه مناطق مرزی کشور، با تمرکز بر امنیت مرزها پرداخته و با روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیده که مدیریت مرزهای بین المللی با رویکردهای گذشته و قدیمی امکان رشد و توسعه را برای کشورها فراهم نکرده بلکه با رویکرد پیونددهندگی و ایجاد تعامل با کشورهای همسایه، به ویژه تعاملات اقتصادی، ضمن ایجاد توسعه و ارتقاء سطح معیشت در مناطق مرزی، از طریق ایجاد منافع مشترک میان کشورهای همسایه، امنیت کشور را نیز افزایش میدهد.

نویسندگان

سیروس احمدی

استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

آرزو النچری چاودرچی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس