تاثیربانکداری الکترونیک برعملکرد مالی بانک تجارت

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 736

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACCOUNT01_036

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر بازده دارایی و حقوق صاحبان سهام بانک تجارت بود. در این راستا با توجه به روابط منطقی حاکم بر متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، الگوی مدل اتورگرسیو برداری خود تصحیح (VECM) برای بازه زمانی 1392 تا اخر 1394، تخمین زده شد. نتایج نشان داد که رشد تعداد پایانه های شعب ، تاثیر معنی داری بر بازه داریی ها طی ساهای 1392 تا آخر 1394 نداشته است در حالی که سایر متغیرهای مورد بررسی یعنی درصد تغییرات عملکرد ماهانهدستگاه های خودپرداز (PERFO) و همچنین رشد مبالغ تراکنش موبایل بانک و اینترنت بانک بر بازده دارایی ها تاثیر معنی داری داشته است. همچنین رشد تعداد پایانه های شعب، تاثیر معنی داری بر بازده سرمایه بانک تجارت طی ساهای 1392 تا آخر 1394 داشته است. همچنین که سایر متغیرهای مورد بررسی یعنی مبالغ تراکنش ماهانه دستگاه های خودپرداز (PERFO) و همچنین مبالغ تراکنش تلفن بانک و اینترنت بانک بر بازده سرمایه بانک تاثیر معنی داری داشته است.در واقع رشد تعداد خودپرداز و تلفن بانک در کنار اینترنت بانک و پایانه شعب به عنوان معیارهای بکارگیری بانکداری الکترونیک توانسته است تاثیر مثبت و مستقیمی بر بازده ماهانه حقوق صاحبان سرمایه بانک تجارت داشته باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدمهدی مرتضوی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه حسابداری،واحد نطنز،دانشگاه آزاد اسلامی،نطنز،ایران

سیدرضا قاضی

دکترای تخصصی حسابداری