عوامل موثر بر استقرار و پیاده سازی اینترنت اشیاء در سازمان ها

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 660

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEITCONF01_177

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

این پژوهش قصد دارد به عوامل موثر بر استقرار و پیاده سازی اینترنت اشیاء در سازمان ها بپردازد. این پژوهش با روش مروری (اسنادی – کتابخانه ای) انجام شد. یافته ها نشان می دهد سرعت پذیرش فناوری، مسایل مربوط به قابلیت همکاری، فقدان مقررات و نگرانی های شخصی، هزینه ی راه اندازی، پذیرش فناوری، مسایل امنیت و حریم شخصی، سودمندی ادراک شده و لذت ادراک شده از سوی کاربران، هزینه های درک شده، سرعت پذیرش فناوری، مسایل مربوط به قابلیت همکاری متقابل، جمع آوری داده ها و مسایل قابل استفاده، فقدان مقررات و نگرانی های مربوط به حفظ حریم شخصی، درک مصرف کننده، سهولت کاربرد، سودمندی، نگرش نسبت به فناوری، زیرساخت مناسب و کارکنان با انگیزه، بوروکراسی، و تغییرات مدیریتی، چشم انداز و استراتژی، حمایت دولت، بالا رفتن انتظارات مصرف کننده، تغییر فناوری ، مدرنیزه شدن، و جهانی شدن از عوامل تاثیر گذار بر استقرار موفق فناوری اینترنت اشیاء در سازمان هستند و عواملی چون نبود زیرساخت مناسب، عدم سرمایه گذاری مطلوب، سیستم های ضعیف اطلاعاتی و عدم سازگاری، فقدان پرسنل ماهر، سبک رهبری، فرهنگ و بوروکراسی درسازمان ها، نگرش های منفی در سازمان نسبت به فناوری منجر به شکست در پیاده سازی فناوری اینترنت اشیاء در سازمان ها می شود. از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه می توان به ایجاد بستر لازم برای تسهیل ورود و راه اندازی فناوریهای نوین در کشور، مقررات زدایی به جزء موارد محدود در استفاده از فناوری اینترنت اشیاء، ضرورت استفاده از ابزارهای داده کاوی در شرایط فعلی، تاکید بر خصوصی سازی در حوزه فناوری اطلاعات در کشورو آموزش عمومی به کاربران برای به حداقل رساندن آسیبهای پیش رو بهره گیری از فناوری اینترنت اشیاء اشاره کرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسن مهرمنش

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران

محمد رضی حق ویردی

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاهآزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران