زمان بندی تک ماشینه با در نظر گرفتن فعالیت های نگهداری و تعمیرات وابسته به حجم کارها و محدودیت های پردازش کارها

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 444

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC14_279

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

زمان بندی تک ماشین یکی از مسایل مهم در حوزه توالی عملیات است که توجه محققان زیادی را به خود معطوف کرده است. در این تحقیق، مساله زمان بندی تک ماشینه بررسی می شود که در آن ماشین در بازه مشخصی از زمان به دلیل انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات در دسترس نبوده و زمان های آماده سازی وابسته به توالی کارها است. از طرف دیگر، زمان پردازش کارها تابعی خطی از زمان شروع آنهاست و کارها دارای موعد تحویل مستقل از هم هستند. تابع هدف مساله نیز به صورت کمینه کردن مجموع زود کرد و دیرکرد کارها می باشد. در این تحقیق، مساله مورد بررسی به صورت یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط فرموله میشود. به دلیل NP - hard بودن مساله، یافتن جواب بهینه برای مسایل با ابعاد بزرگ در زمانی منطقی مقدور نمی باشد. بنابراین الگوریتم ژنتیک برای حل مسایل با ابعاد بزرگ توسعه داده میشود. در نهایت به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، تعدادی مساله نمونه در اندازه های مختلف تولید و حل می شوند

کلیدواژه ها:

زمان بندی تک ماشین ، فعالیت های نگهداری و تعمیرات ، الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

کسری مهدوی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

فردین احمدی زر

دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

محمد رحیم پور

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران