ارزیابی ریسک خطوط لوله گاز به روش سیستم های شاخص گذاری (کنت مولبایر)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 638

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL03_0129

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش ارزیابی ریسک خط لوله گاز با استفاده از تکنیک کنت مولبایر می باشد. روش مورد استفاده روش های آماری تکنیک کنت مولبایر می باشد. در این تحقیق تلاش شده تا با تکنیک کنت مولبایر، در ارزیابی ریسک با سیستم شاخص گذاری، احتمال وقوع رویدادهایی که در شاخص ها گردآوری می شوند بوسیله امتیاز دهی به آیتم های هر شاخص محاسبه می شود. امتیاز اختصاص یافته در حقیقت اهمیت و تاثیر آن پارامتر را نسبت به دیگر آیتم ها نشان می دهد. با توجه به نتایج بدست آمده، همه شاخص های بررسی شده بر ریسک خطوط لوله گاز تاثیر معناداری دارند. همچنین نتیجه گرفته شد که شاخص عوامل آسیب رسان ثانویه بیشتر از شاخص خوردگی در ریسک خط لوله گاز موثر بود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد واشانی

گروه مدیریت محیط زیست HSE، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

کتایون روشوساز

گروه مدیریت محیط زیست HSE، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران